Developer

Investorom a realizátorom projektu CityPark Ružinov je spoločnosť METROSTAV Slovakia, a.s., moderná a dynamická spoločnosť pôsobiaca na Slovensku a na slovenskom stavebnom trhu ako dcérska spoločnosť českého Metrostavu, člen Skupiny Metrostav. Viac informácií o Metrostav Slovakia, a.s. nájdete na www.metrostav.sk a o materskej spoločnosti Metrostav a.s. na www.metrostav.cz.

Od svojho vzniku zrealizovala spoločnosť viac ako 90 stavieb a neustále prispieva významným dielom k stavebnému rozmachu všetkých regiónov Slovenska.

Metrostav:
Významné projekty

Content 960 developer